Tarieven/Vergoedingen

Vergoeding 2017

De behandeling door de diëtist wordt in 2019 vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 behandeluren. Concreet betekend dit dat u 5 consulten vergoed krijgt. Wanneer u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft gaan de kosten voor een deel ten laste van uw eigen risico, behalve voor kinderen onder de 18 jaar en in verband met Diabetes en COPD. Dietistenpraktijk Kirsty Falkena heeft met alleen met zilverenkruis achmea en de Friesland een contract en stuurt de rekening rechtsstreeks naar uw verzekering.

Na de consulten die vanuit de basisverzekering worden vergoed heeft u, afhankelijk van uw verzekering, recht op verdere vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Verwijzing
De diëtist is direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena adviseert u om uw polis goed na te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of deze de directe toegang vergoedt. Indien dit niet het geval is, raden wij u aan om eerst een verwijzing bij uw huisarts te halen.

http://www.nvdietist.nl/temp/843790618/Dieetadvisering_vanuit_de_AV_2013.pdf

Bovenstaande informatie is gebaseerd op informatie die bij de NVD bekend is. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wij adviseren u om altijd uw polisvoorwaarden goed te bekijken. Deze zijn bepalend voor de rechten die u heeft. Deze informatie is afkomstig van de NVD via www.directnaardedietist.nl